bufgix for "Illegal quantity in line 7130" (#48)

This commit is contained in:
Jonatas de Mello 2024-05-21 23:54:14 -04:00 committed by GitHub
parent 240fc1e2b9
commit 0b004f9056
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194

View File

@ -105,7 +105,7 @@
2650 IF LOC = 3 AND ILOC(5) = 30 THEN D$= "5YMJWJ NX F UNHYZWJ MNLM ZU TS YMJ BFQQ6": GOSUB 11000
4999 IF LOC = 30 THEN TURN1 = 1
5000 IF TURN1 <> 1 AND LOC = 30 THEN D$= "1...BOE TQSJOH CBDL1": GOSUB 11000: LOC = 12: GOTO 2500
5010 TURN1 = 0: INPUT "] "; I$: INWORD = 0: WIDX = 0
5010 TURN1 = 0: PRINT " " : INPUT "] "; I$: INWORD = 0: WIDX = 0
5020 FOR C = 1 TO LEN(I$): C$ = MID$(I$,C,1): IF C$ = " " AND INWORD = 1 THEN INWORD = 0
5060 IF C$ <> " " AND INWORD = 0 THEN WIDX = WIDX + 1: INW$(WIDX) = "": INWORD = 1
5065 IF WIDX > 10 GOTO 5100
@ -176,8 +176,9 @@
7030 IF LOC = 23 AND REXIT(23, 6) <= 0 THEN D$ = "8BPM LCUJEIQBMZ UMKPIVQAU QA KWZZWLML IVL EWV'B UWDM2": GOSUB 11000: GOTO 5000
7099 D$= "9HXD LJW'C PX CQJC FJH3": GOSUB 11000: GOTO 5000
7100 IF COMM < 23 OR COMM > 30 THEN GOTO 6899
7120 ARG = INPTK(2) - ITEMOFF: IF COMM <> 27 AND ARG < 1 or ARG > LASTITEM THEN D$ = "3KXK?9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7130 IF COMM <> 23 AND COMM <> 29 AND ILOC(ARG) <> LOC AND ILOC(ARG) <> 0 THEN D$= "5NY'X STY MJWJ3": GOSUB 11000: GOTO 5000
7120 ARG = INPTK(2) - ITEMOFF
7125 IF COMM <> 27 AND ARG < 1 THEN D$ = "3KXK?9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7130 IF COMM <> 23 AND COMM <> 29 AND ARG = 29 AND ILOC(15) <> 0 THEN D$= "5NY'X STY MJWJ3": GOSUB 11000: GOTO 5000
7140 ON COMM-22 GOTO 6800, 6899, 6899, 7200, 7400, 7500, 7700, 7800
7200 IF ARG < IMMOFF THEN D$= "7FVB JHU QBZA AHRL AOHA7": GOSUB 11000: GOTO 5000
7220 AIMM = ARG - IMMOFF: MVARG = INPTK(3) - ITEMOFF: IF AIMM < 1 OR AIMM > 3 THEN D$ = "8GWC KIV'B LW BPIB9": GOSUB 11000: GOTO 5000
@ -190,7 +191,7 @@
7350 IF MVARG <> 11 THEN D$ = "4CSY GER'X HS XLEX9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7360 D$="3PRYLQJ WKH FORWKHV UHYHDOV D ODXQGUB FKXWH WR WKH EDVHPHQW3": GOSUB 11000: REXIT(LOC,6) = 27: GOTO 2500
7400 IF LOC <> 20 THEN D$ = "3KXK?9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7450 IF INPTK(3) - ITEMOFF <> IMOFF + 4 THEN D$ = "2JWJ?9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7450 IF INPTK(3) - ITEMOFF <> IMMOFF + 4 THEN D$ = "2JWJ?9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7460 DOORDIR = INPTK(2) - DIROFF: IF DOORDIR < 1 OR DOORDIR > 3 THEN D$ = "4LYL?9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7470 GOSUB 8025
7480 IF DOORDIR = SAFED THEN D$= "1PQFOJOH UIF EPPS SFWFBMT B EVNCXBJUFS2": GOSUB 11000: REXIT(LOC, 4) = 23: GOTO 2500
@ -198,7 +199,7 @@
7495 D$= "2CP KTQPKPI DQCTF UNCOU QPVQ AQWT JGCF0": GOSUB 11000: GOTO 19000
7500 IF LOC <> 12 THEN D$ = "6EUA IGT'Z JU ZNGZ9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7520 IF INPTK(2) - ITEMOFF <> 6 THEN D$= "9HXD LJW'C CRN CQJC8": GOSUB 11000: GOTO 5000
7530 IF INPTK(3) - ITEMOFF <> (IMOFF + 5) THEN D$= "9HXD LJW'C CRN CX CQJC1": GOSUB 11000: GOTO 5000
7530 IF INPTK(3) - ITEMOFF <> (IMMOFF + 5) THEN D$= "9HXD LJW'C CRN CX CQJC1": GOSUB 11000: GOTO 5000
7540 IF ILOC(6) <> 0 THEN D$ = "8GWC LWV'B PIDM QB!1": GOSUB 11000: GOTO 5000
7550 D$= "1UJFE4": GOSUB 11000: ILOC(6) = -12: IC = IC - 1: GOTO 2500
7600 IF ILOC(8) <> 0 THEN D$ = "3KXK?9": GOSUB 11000: GOTO 5000
@ -206,10 +207,10 @@
7620 INVERSE: D$= "7DOLL!7": GOSUB 11000: NORMAL: PRINT "": GOTO 5000
7700 IF LOC <> 20 THEN D$ = "3BRX FDQ'W GR WKDW9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7705 IF ILOC(15) <> 0 THEN D$= "2AQW FQP'V JCXG CPA QKN4": GOSUB 11000: GOTO 5000
7720 IF INPTK(2) - ITEMOFF <> IMOFF + 6 THEN D$ = "1IVI?9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7720 IF INPTK(2) - ITEMOFF <> IMMOFF + 6 THEN D$ = "1IVI?9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7725 D$= "2VJG FWODYCKVGT OGEJCPKUO PQY TWPU UOQQVJNA3": GOSUB 11000: REXIT(23,6) = 24: GOTO 5000
7800 IF LOC <> 30 OR (INPTK(2) - ITEMOFF <> 3) THEN D$ = "8GWC KIV'B LW BPIB9": GOSUB 10000: GOTO 5000
7830 IF INPTK(3) - ITEMOFF <> (IMOFF + 7) THEN D$= "2AQW ECP'V RWV KV VJGTG9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7830 IF INPTK(3) - ITEMOFF <> (IMMOFF + 7) THEN D$= "2AQW ECP'V RWV KV VJGTG9": GOSUB 11000: GOTO 5000
7840 IF ILOC(3) <> 0 THEN D$ = "2AQW FQP'V JCXG KV!1": GOSUB 11000: GOTO 5000
7850 D$= "5DTZ UZY YMJ KZXJ NS YMJ GTC3": GOSUB 11000: ILOC(3) = -999: IC = IC - 1: REXIT(12,5) = 25: GOTO 5000
8000 IF SAFED <> 0 THEN RETURN
@ -223,7 +224,7 @@
8085 D$ = "8 IVL 1": GOSUB 10000: NTMSG$ = NTMSG$ + D2$ + N2$
8090 D$="3 GRRUV SURFHHGLQJ ZHOO; ILOH IRU SDWHQW4": GOSUB 10000: NTMSG$=NTMSG$+D2$
8099 PRINT NTMSG$: RETURN
8200 IF LOC = 20 AND (INPTK(2) - ITEMOFF) = IMOFF + 4 THEN D$= "5UQJFXJ XUJHNKD QJKY, HJSYJW, TW WNLMY4": GOSUB 11000: GOTO 5000
8200 IF LOC = 20 AND (INPTK(2) - ITEMOFF) = IMMOFF + 4 THEN D$= "5UQJFXJ XUJHNKD QJKY, HJSYJW, TW WNLMY4": GOSUB 11000: GOTO 5000
8299 D$ = "5MZM?9": GOSUB 11000: GOTO 5000
9500 SCORE = 50
9510 FOR I = 16 TO 20: IF ILOC(I) = 0 THEN SCORE = SCORE + 10