Commit Graph

7 Commits

Author SHA1 Message Date
Zane Kaminski b89abdd2d0 idk 2023-02-28 11:38:11 -05:00
Zane Kaminski d354999d1f Revert "work on FPGA"
This reverts commit a96523e8d1.
2022-11-04 04:40:41 -04:00
Zane Kaminski a96523e8d1 work on FPGA 2022-11-04 04:39:16 -04:00
Zane Kaminski 296e1fdc68 Prototype with 74xx 2022-04-19 10:21:04 -04:00
Zane Kaminski 22bb755c0e Revert "did I mess this up?"
This reverts commit fd75c93720.
2022-04-18 19:16:06 -04:00
Zane Kaminski fd75c93720 did I mess this up? 2022-04-18 19:15:59 -04:00
Zane Kaminski b66eaa9825 Migrate to KiCAD 6 2022-03-26 06:02:46 -04:00