Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
Zane Kaminski 565c652837 Documentation update 2021-01-31 15:48:05 -05:00
Zane Kaminski 55eadfef60 Documentation update 2021-01-31 15:45:44 -05:00
Zane Kaminski 022d44a573 Update .gitignore 2020-09-18 12:45:26 -04:00
Zane Kaminski 1c79a90bc8 Update manual 2020-09-18 12:45:24 -04:00
Zane Kaminski 81dd542619 Updated manual 2020-09-18 12:27:43 -04:00
Zane Kaminski ed4e537c37 Update schematic 2020-09-12 00:07:37 -04:00
Zane Kaminski e77d1515fc Changed name, updated pictures 2020-09-11 21:59:37 -04:00
Zane Kaminski 1f8c42cc45 Update .gitignore 2020-08-11 14:50:13 -04:00
Zane Kaminski eade2bc831 Add GW4208A files 2020-07-25 04:49:31 -04:00
Zane Kaminski 993bda1a35 Create LICENSE 2020-07-25 04:48:52 -04:00
Zane Kaminski eba6f10a6d Create .gitignore 2020-07-25 04:48:49 -04:00