Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
Zane Kaminski
e054c24349 Update .gitignore 2024-04-16 15:00:34 -04:00
Zane Kaminski
8e9d1233be Update .gitignore 2023-12-18 06:29:22 -05:00
Zane Kaminski
6706e42efb Revert "As sent to testers"
This reverts commit aa65c25627.
2023-12-18 06:29:13 -05:00
Zane Kaminski
aa65c25627 As sent to testers 2023-11-21 06:55:24 -05:00
Zane Kaminski
f62f6a88ac Update .gitignore 2023-11-11 02:18:24 -05:00
Zane Kaminski
a9d1ca7995 Fixed MachXO board wrong JTAG pinout 2023-09-21 07:26:21 -04:00
Zane Kaminski
dec33238f1 RC 2023-09-21 05:45:21 -04:00
Zane Kaminski
b61242900b Add dev note 2021-04-03 00:43:41 -04:00
Zane Kaminski
cc016d9032 Gitignore Quartus CDFs (chain definition files) 2021-01-28 14:43:03 -05:00
Zane Kaminski
a06c454ac2 Update .gitignore 2020-08-08 03:50:01 -04:00
Zane Kaminski
ab1f3d71b1 Added MS Word "~$" temporary file to gitignore 2020-08-05 19:38:18 -04:00
Zane Kaminski
bedbc072ec Create .gitignore 2020-07-25 04:30:52 -04:00