Commit Graph

3 Commits

Author SHA1 Message Date
Zane Kaminski
96539bbe34 New logo 2022-08-10 03:23:33 -04:00
Zane Kaminski
0bc396c447 New prototype 2022-02-10 23:44:18 -05:00
Zane Kaminski
c1a979994e Migrate to KiCAD 6 2022-02-05 19:31:38 -05:00