Commit Graph

4 Commits

Author SHA1 Message Date
Zane Kaminski
296e1fdc68 Prototype with 74xx 2022-04-19 10:21:04 -04:00
Zane Kaminski
22bb755c0e Revert "did I mess this up?"
This reverts commit fd75c93720.
2022-04-18 19:16:06 -04:00
Zane Kaminski
fd75c93720 did I mess this up? 2022-04-18 19:15:59 -04:00
Zane Kaminski
b66eaa9825 Migrate to KiCAD 6 2022-03-26 06:02:46 -04:00