Commit Graph

3 Commits

Author SHA1 Message Date
Zane Kaminski d354999d1f Revert "work on FPGA"
This reverts commit a96523e8d1.
2022-11-04 04:40:41 -04:00
Zane Kaminski a96523e8d1 work on FPGA 2022-11-04 04:39:16 -04:00
Zane Kaminski b66eaa9825 Migrate to KiCAD 6 2022-03-26 06:02:46 -04:00