Commit Graph

11 Commits

Author SHA1 Message Date
Zane Kaminski ef6286d674 idk 2022-12-18 08:46:39 -05:00
Zane Kaminski 51d01f815f Update .gitignore 2022-04-29 12:50:17 -04:00
Zane Kaminski 636e73ff23 idk 2022-04-19 06:11:35 -04:00
Zane Kaminski 2cc1076981 Rename stuff to ROMBUS/RB 2021-08-07 13:20:49 -04:00
Zane Kaminski 3d1073a665 In baserom, change "GWRDisk" resource and driver name to "GWSDisk" 2021-08-07 13:20:35 -04:00
Zane Kaminski 147cb0600d Remove control panel 2021-08-07 13:20:31 -04:00
Zane Kaminski 55bc0eaeda Make write-only 2021-08-07 01:27:46 -04:00
Zane Kaminski 776be92c56 Add ROM disk driver stuff 2021-08-07 01:01:54 -04:00
Zane Kaminski e02ef0f8d9 idk 2021-05-22 17:40:15 -04:00
Zane Kaminski 49b479949a Added Mac II ROMDisk driver stuff 2020-08-11 14:57:00 -04:00
Zane Kaminski f55793a356 Create .gitignore 2020-08-11 14:56:27 -04:00