Commit Graph

65 Commits

Author SHA1 Message Date
Zane Kaminski
3f6fb00e50 Create LICENSE 2021-06-21 19:23:28 -04:00
Zane Kaminski
e56c95dbcc Eliminated one 74AHC245PW 2021-06-21 12:01:59 -04:00
Zane Kaminski
788f001719 Merge branch 'dev-4402B' of https://github.com/garrettsworkshop/MacIIROMSIMM into dev-4402B 2021-04-15 03:29:17 -04:00
Zane Kaminski
a038e705ee Merge branch 'dev' into dev-4402B 2021-04-13 04:46:46 -04:00
Zane Kaminski
4e39de8508 Delete Description.txt 2021-04-13 04:46:40 -04:00
Zane Kaminski
eaa00868dc Update .gitignore 2021-04-13 04:46:38 -04:00
Zane Kaminski
78eb37ff0c Actually fabbed 2021-04-13 03:32:47 -04:00
Zane Kaminski
5d519ed17b Update footprint and symbol library paths 2021-04-13 03:24:33 -04:00
Zane Kaminski
e6bf9dc915 Merge branch 'dev-4402B' of https://github.com/garrettsworkshop/MacIIROMSIMM into dev-4402B 2021-04-13 03:22:23 -04:00
Zane Kaminski
17dfff1087 Update .gitignore 2021-04-13 03:17:25 -04:00
Zane Kaminski
5b27871573 Merge branch 'dev' into dev-4402B 2021-04-13 03:15:29 -04:00
Zane Kaminski
a85787fce8 Move 4402A files into main directory 2021-04-13 03:13:56 -04:00
Zane Kaminski
857150e3f5 Move 4402B files into mail directory 2021-04-13 03:13:36 -04:00
Zane Kaminski
32e7e4dc83 Merge branch 'dev' into dev-4402B 2021-04-13 03:13:03 -04:00
Zane Kaminski
34f7118a4f Update .gitignore 2021-04-13 03:12:50 -04:00
Zane Kaminski
5411ff241b Merge branch 'dev' into dev-4402B 2021-04-13 03:11:59 -04:00
Zane Kaminski
0facf8c6e5 Remove 2 MB SIMM files 2021-04-13 03:11:39 -04:00
Zane Kaminski
57d67f05dd Update .gitignore 2021-04-13 03:11:20 -04:00
Zane Kaminski
355678d558 Update .gitignore 2021-04-13 03:11:02 -04:00
Zane Kaminski
537e9a565c Update ROM SIMM Manual.docx 2021-04-13 03:10:10 -04:00
Zane Kaminski
6d4ae65c67 Update .gitignore 2021-04-13 03:08:15 -04:00
Zane Kaminski
78c58e442e Update .gitignore 2021-04-13 03:08:06 -04:00
Zane Kaminski
023947909a Delete Description.txt 2021-04-13 03:07:54 -04:00
Zane Kaminski
57f31892ff Fabbed 2021-04-12 17:05:48 -04:00
Zane Kaminski
e9aa152c29 Make silkscreen setting text clearer 2021-04-03 07:36:20 -04:00
Zane Kaminski
32dcb53580 Draft manual 2021-04-03 07:07:54 -04:00
Zane Kaminski
f99a31a757 Update .gitignore 2021-04-03 03:41:00 -04:00
Zane Kaminski
2dec0fe232 Update .gitignore 2021-04-03 03:40:13 -04:00
Zane Kaminski
464f7984f9 Finished rev. B board 2021-04-03 03:34:59 -04:00
Zane Kaminski
93b6afd407 Documentation update 2020-09-19 21:07:38 -04:00
Zane Kaminski
82a9f16bed Update .gitignore 2020-08-11 14:51:50 -04:00
Zane Kaminski
664691fb9e Add compatibility notes to documenation 2020-07-25 03:47:01 -04:00
Zane Kaminski
9603a9c663 Rename documentation files 2020-07-21 01:53:41 -04:00
Zane Kaminski
c21e5724c1 Update Description 2020-07-12 05:26:42 -04:00
Zane Kaminski
54a09f4bb4 8MB SIMM as sent to JLCPCB July 2020 2020-07-05 23:17:59 -04:00
Zane Kaminski
c266abe002 Moved 2MB SIMM 2020-07-04 19:38:23 -04:00
Zane Kaminski
3ee6816950 Removed uSD board 2020-07-04 00:02:14 -04:00
Zane Kaminski
2a2383b96b 8MB fixes 2020-07-02 07:33:34 -04:00
Zane Kaminski
2b3b4b09bd More uSD 2020-07-02 07:33:29 -04:00
Zane Kaminski
9320e81543 Changed uSD model number to GW4404A 2020-06-24 20:51:07 -04:00
Zane Kaminski
45a14b8198 Update ROMSIMM.kicad_pcb 2020-06-24 20:44:40 -04:00
Zane Kaminski
0afd5d33ae Added probably final 8MB SIMM 2020-06-24 17:26:11 -04:00
Zane Kaminski
5c22ab9d2f Partial attempt at uSD 2020-06-22 01:14:26 -04:00
Zane Kaminski
c6d2b5cc86 Ad copy for 4401A 2020-06-22 01:14:04 -04:00
Zane Kaminski
42fb25976b 8MB SIMM as sent to JLCPCB June 2020 2020-06-22 00:59:17 -04:00
Zane Kaminski
4681fa1360 As submitted to JLCPCB 2020-05-17 14:51:52 -04:00
Zane Kaminski
e912a9804c 8MB idk 2020-05-17 02:54:08 -04:00
Zane Kaminski
666fde7418 Unrounded corners on bottom edge of both SIMMS 2020-05-16 15:17:02 -04:00
Zane Kaminski
518a9f986a 8MB stitching fix 2020-05-16 14:40:32 -04:00
Zane Kaminski
bd5142f6a7 8MB stitching fix 2020-05-16 14:28:45 -04:00